มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษดูงานหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

    เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษดูงานหอจดหมายเหตุ เข้าศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น พร้อมบุุคลากรในกลุ่ม ให้การต้อนรับ