fbpx

Local Information : ข้อมูลท้องถิ่น

ปราชญ์ล้านนา
รวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน ที่เชียวชาญด้านต่าง ๆ ในท้องถิ่น

 

พิธีกรรม
รวบรวมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องการทำการเกษตรของภาคเหนือ

 

วัดล้านนา
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

 

สิ่งพิมพ์ภาคเหนือ
รวบรวมสิ่งพิมพ์ภาคเหนือที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด

 

อาหารท้องถิ่นภาคหนือ
รวบรวมอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ และอาหารชนเผ่า