อนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้”


อนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ” บิดาเกษตรแม่โจ้ ” เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530  แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2531  งบประมาณประมาณก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,019,821บาท ได้จากเงินสมทบค่าก่อสร้างของครอบครัวคุณพระช่วงฯ และศิษย์เก่าแม่โจ้  

 

อนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ก่อสร้างบนพื้นที่บริเวณหลังอาคาร ” ช่วงเกษตรศิลป์ ” (หรืออาคารตึกเรียน ที่แม่โจ้รุ่นก่อนๆ เรียกชื่อ เพราะมีอาคารตึกเดียว ที่ก่อสร้างเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองชั้น อาคารถาวรแรกสุดของโรงเรียนเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ.2498) ซึ่งได้จัดสภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม กว้างขวางในการจัดพิธีต่างๆอนุสาวรีย์สร้างในท่ายืนอย่างสง่า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บนแท่นยกสูงขึ้นมีบริเวณลานรอบฐานอนุสาวรีย์และลานสนามหญ้ารอบฐาน  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมรูปปั้น อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ จากนั้นเสด็จฯ สู่ลานอนุสาวรีย์ฯ ทรงพระสุหร่ายแล้วทรงวางพวงมาลา เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2532 เวลา 15.00 น.

ใต้อนุสาวรีย์ฯมีข้อความสลักบนแผ่นหินแกรนิตพื้นสีดำสลักข้อความว่า

บิดาเกษตรแม่โจ้

อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ช่วง โลจายะ) ม.ว.ม., ปช.

M.Sc.(Univ. of Wisconsin) U.S.A.

กส.ด.(กิตติมศักดิ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

ท.ษด.(กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)

ชาตะ 20 กรกฏาคม 2442

มรณะ 10 มกราคม 2531

เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสถาบันการศึกษาเกษตร อาทิ : 

14 สิงหาคม 2476 สถานีทอลองกสิกรรมภาคพายัพแม่โจ้

17 พฤษภาคม 2477 โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้

( 7 มิถุนายน 2477 วันพิธีไหว้ครูและวันเริ่มต้นการเรียน )

17 พ.ค. 2478 แผนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมแม่โจ้

ฯลฯ

ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้

และในวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนประถมกสิกรรมแม่โจ้ และวันเปิดภาคเรียนวันแรกในปี พ.ศ. 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ ปูชนียาจารย์แม่โจ้ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีงามของท่าน มีพิธีทางศาสนาเพื่อทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ บุคลากรแม่โจ้ผู้ล่วงลับ เป็นประจำตลอดมา

ที่มา: บันทึกอดีตแม่โจ้ มาตุภูมิแห่งความภาคภูมิใจ หน้า136-138