เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
คำค้น:

ขอเรียน เชิญ บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า  บุคลากร หน่วยงาน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกท่าน  อนุเคราะห์เอกสารหรือสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและอนุชนรุ่นหลัง  โปรดมอบให้กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นตัวแทนในการอนุรักษ์และดูแลรักษา  เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง  การบริหารงาน และการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น  ชั้น 3  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 053-873201

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

แม่โจ้สิบหกครบหกสิบ /ศิษย์แม่โจ้รุ่..
ศิษย์แม่โจ้รุ่น..
แม่โจ้ พ.ศ.2480 /นกุล มคฤทัต, บรรณา..
c.1อธิบายหลักแล..
แม่โจ้ 2479 /นกุล มคฤทัต, บรรณาธิกา..
c.1ประวัติโรงเร..
แม่โจ้ 2483 /ประเทือง ประทีปเสน, บร..
คณะอาจารย์ และค..
แม่โจ้อนุสรณ์ 2500 /อานนท์ เที่ยงตร..
ประวัติวิทยาลัย..
แม่โจ้อนุสรณ์ 2502 /ประโยชน์ สุขารม..
วิทยาลัยเกษตรกร..
MAEJO 34 : Home coming day
คณาจารย์วิทยาลั..
บัณฑิต รุ่น 8 สถาบันเทคโนโลยีการเกษ..
พระบรมราโชวาท--..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 49
ความเป็นมาของเพ..
แม่โจ้อนุสรณ์ 2505 /สงวน จันทร์ทะเ..
สงวน จันทร์ทะเล..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 71 มหาวิทยาลัยแม่..
มหาวิทยาลัยแม่โ..
ทำเนียบรุ่นลูกแม่โจ้รุ่น 70 มหาวิทย..
มหาวิทยาลัยแม่โ..
แม่โจ้ 67=The home of cowboy /สุวนศ..
สุวนศาสตร์ ก้อน..
แม่โจ้รุ่น 50 /วิชัย เดชบุรัมย์, สา..
วิชัย เดชบุรัม..
ทำเนียบรุ่น 55 :บัณฑิตรุ่น 16 สถาบั..
สถาบันเทคโนโลยี..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 57
ศุภสิทธิ์ ดีรัก..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 59 /บัณฑิตรุ่น 2..
สถาบันเทคโนโลยี..
ทำเนียบรุ่นแม่โจ้ 61 Maejo Universi..
มหาวิทยาลัยแม่โ..

วัสดุฯแนะนำ

 Union Library Management : ULibM
Copyright [2012]. All Rights Reserved.