เจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 : ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ

ประวัติพันธุ์ เจ้ากําหอมแม่โจ้ 1 เอ เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวเจ้าสีดําที่มีกลิ่นหอม ซึ่งเป็น กลิ่นหอมของใบเตย (2AP) ที่ได้ยืนหอมมาจากข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 […]

เครื่องขุดมันฝรั่งพ่วงรถแทรกเตอร์ MJU-EA2

รายละเอียดเครื่องขุดมันฝรั่ง MJU-EA2 ใช้ช้พ่วงกับรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 14 แรงม้า ได้ทุกยี่ห้อ ขนาด กว้าง 0.65 เมตร ยาว […]

เครื่องขุดมันฝรั่งพ่วงรถไถเดิมตาม MJU-EA1

รายละเอียดเครื่องขุดมันฝรั่ง MJU-EA1R1 ใช้พ่วงกับรถไถเดินตามที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาดตั้งแต่ 8 แรงม้า ได้ทุกยี่ห้อขนาด กว้าง 0.65 เมตร ยาว […]