fbpx

Day: August 20, 2019

พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)

คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ สําเร็จการศึกษาปริญญาโททางเกษตร ได้รับปริญญาลสิกรรมและสัตวบาลดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ได้รับประกาศนียบัตรนิสิตเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล (อเมริกา) ได้รับโล่นิสิตเก่าดีเด่นของสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 40 ประจําปีการศึกษา 2559-2560 วันที่ 18-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 39 ประจําปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 18-19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558

ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 38 ประจําปีการศึกษา 2557-2558 […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 37 ประจําปีการศึกษา 2556-2557 วัน19-20 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2558ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2555

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ครั้งที่ 35 ประจําปีการศึกษา 2554-2555 วันอังคารที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2554

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 34 ประจําปีการศึกษา 2553-2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ […]

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 32 ประจําปีการศึกษา 2551-2552 วันพฤหัสบดี ที่ 19 กุมภาพันธ์ […]

MAEJO UNIVERSITY HALL OF FAME

ฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศโดยหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวมข้อมูลบุคคลของแม่โจ้ที่ได้รับรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลผู้ได้รับรางวัล และบันทึกเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้