ค้นหา   
รายการที่น่าสนใจ
อัพเดทใหม่
 ชื่อเรื่อง: รางวัลชนะเลิศประเภท Smart Farm
 ผู้แต่ง: นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิฃานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ชื่อเรื่อง: แม่โจ้คิดปลีกล้วย..อัดเม็ด เพื่อคุณแม่หลังคลอด
 ผู้แต่ง: ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และ ดร.กาญจนา นาคประสม
 ชื่อเรื่อง: คณะวิทยาศาสตร์แม่โจ้คว้ารางวัล "Check it sure"
 ผู้แต่ง: นายณัชพล มานะชัยชนะ
 ชื่อเรื่อง: Printzy ในงาน STARTUP thailand Pitching Challenge 2017
 ผู้แต่ง: จักรกฤษณ์ อินต๊ะ
 ชื่อเรื่อง: อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีที่ 9
 ผู้แต่ง: อาจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
 ชื่อเรื่อง: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการประกวดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลอดลูกน้ำยุงลายตาม"โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 59"
 ผู้แต่ง: -
 ชื่อเรื่อง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ครองถ้วยพระราชทาน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ"
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ชื่อเรื่อง: สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่เกียรติคุณระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
 ผู้แต่ง: สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร
 ชื่อเรื่อง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล 11 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ครองถ้วยพระราชทาน ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34
 ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ชื่อเรื่อง: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศการออกเเบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
 ผู้แต่ง: คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ชื่อเรื่อง: ผลงานผลิตภัณฑ์จากส่วนต่่างๆของมะเกี๋ยงผลงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จระดับชาติ
 ผู้แต่ง: คณะวิศวกรรมและอุสาหกรรมเกษตร
 ชื่อเรื่อง: ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ค้นพบ ปลาค้อชนิดใหม่ ณ ห้วยน้ำปาน จังหวัดน่าน นามพระราชทาน "ปลาค้อสมเด็จพระเทพ"
 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
 ชื่อเรื่อง: อาจารย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัล Best Research Article ทบความวิจัยดีเด่น
 ผู้แต่ง: อาจารย์ดร.นพวรรณ บุญธรรม และ อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์
 ชื่อเรื่อง: ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล และทีมวิจัย คว้ารางวัล จากงานวิจัย ถึง 3 รางวัล
 ผู้แต่ง: ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
 ชื่อเรื่อง: รศ.ดร.เกรียงศักด์ เม่งอำพัน และทีมวิจัย" คว้ารางวัลจากผลงานวิจัย ถึง 3 รางวัล "
 ผู้แต่ง: รศ.ดร.เกรียงศักด์ เม่งอำพัน และทีมวิจัย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แสดงทั้งหมด
เลือกดูตามหมวดหมู่
ศิษย์เก่า
-
ผู้บริหาร
-
br /
รายการสุ่ม

ฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ โดย หอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้