Maejo University Hall of Fame is Coming soon

พบกับฐานข้อมูลรางวัลเกียรติยศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แหล่งรวบรวมบุคคลซึ่งได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เร็ว ๆ นี้

Days
/

Hours
/

Minutes
/

Seconds
  • จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

  • 053-873507

  • mjuarchives@gmail.com